Bugun...
Reklam


Kanuni Hakkı Engellenmesi
Ben Diyarbakır ili Çüngüş ilçesinde kamu görevlisi olarak çalışmaktayım. Eşim Büşra ÖZDEŞ Çüngüş Atatürk İlköğretim Okulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapmaktadır. Eşim 01/11/2017 tarihinde doğum yapmış, doğum sonrası analık izni 13/01/2017 tarihinde sona ermiştir.rn 23.07.1965 tarihli ve 12056 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 104. maddesinin (D) fıkrasında; "D) Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır." Hükümleri gereğince eşim hafta içi 12:00 ile 15:00 saatleri arasında kanunla verilen süt iznini kullanmak istediğini belirtir dilekçeyi 06/03/2018 tarihinde Atatürk İlköğretim Okulu Müdürlüğüne yazılı olarak bildirmiştir.rnBahse konu süt izniyle ilgili ayrıca 16.01.2013 tarihli ve 34932 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesinin "Mazeret izni" başlıklı 10. maddesi 1. fıkrası (d) bendinde; "(1) Verilmesi zorunlu olan mazeret izinleri şunlardır: d) Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir." hükümleri bulunmaktadır. rnMilli Eğitim Bakanlığı süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda sınıf öğretmeni olan memurun tercihin esas olacağını 03.10.2013 tarih ve 2818286 sayılı yazısı ilede bildirmiştir. rn Kaldı ki Normlar hiyerarşisi, kanunun yazılı kaynakları arasında var olan astlık üstlük ilişkisi anlamına geldiği, bir hukuk düzeni içerisinde ki normların bir üst kademe ki norma aykırı olmaması durumunda olduğu, Normlar hiyerarşisin en üst anayasa, daha sonra kanun, tüzük, yönetmelik, genelge yönerge şeklinde sıralandığı bilinmektedir. Buna göre Yönetmelik, Genelge yada Yönerge Kanuna aykırı olamaz, normlar hiyerarşisine göre Kanuna göre işlem tesis edilmesi gerekir. rnAncak bu tarihten sonra dersleri düzenleyerek belirtilen saatleri boşaltarak ders programını düzenlemesi gereken okul idaresi ilgili dilekçeme karşılık öncelikle hiçbir işlem tesis etmemiş daha sora kanuni olan hakkın kullanımın mani olmak için Çüngüş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 09.03.2018 tarihli görüş sormuştur. Çüngüş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden ilgili kanun hükümleri ve Verilmesi zorunlu olan mazeret izinleri kapsamında işlem tesis edilmesi yönünde resmi yazı yazılmasına rağmen okul idaresinin yine belirtilen görüş doğrultusunda işlem tesis etmeyerek Çüngüş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 14.03.2018 tarih ve 56439150-903.99-E.5367989 sayılı talimat yazısı yazarak süt iznini kendi istedikleri saatlere göre düzenlediklerini gereğini Rica ederek belirtmiş olmaları Okul idaresinin kanun, tüzük, üst makamların yazılı talimatı vs dikkate almadan adeta bağımsızlığını ilan etmiş devlet yapılanması gibi başına buyruk hareket ettiğinin, ilgili görüş yazısını da sadece kanuni olan süt iznini vermemek için oyalamak amaçlı görüş sordukları düşüncesine sevk etmektedir. Şahsi olarak okul müdürlüğüne yazılan dilekçeye cevabın Milli Eğitim Müdürlüğüne hitaben cevap olarak yazılması, ve Okul Müdürlüğü tarafından Milli Eğitim Müdürlüğüne Rica ederim şeklinde talimat verilmesi, Okul Müdürlüğü’nün kanun tüzük, yönetmelik bilmediği gibi, yazışma kurallarını, astını üstünü dahi bilmediğinin göstergesidir.rnBebeğim henüz dört aylıktır, sadece ve sadece annesinin bakımına muhtaçtır, süt izni manevî ve anayasal haktır; anne sütünden mahrum kalındığında doğacak zarar kadar anne sütünün faydaları bilimsel anlamda yadsınamaz gerçektir. Anne dışında süt izniyle ilgili hiç kimsenin tasarruf hakkı yoktur, Öğretmen anneden doğmak, idare eliyle cezalandırmayı gerektirmemelidir, Kanunla sabit olan süt izninin kullandırılmamasından dolayı yaklaşık dört aylık olan bebeğim ve dolayısıyla ben ve eşim mağdur edilerek, kanunen hakkımız olmasına rağmen dört aylık bebeğim okul idaresi eliyle resmen cezalandırılmaktadır. Halen daha kanunla sabit olmasına rağmen dilekçemizde belirtilen saatlerde okul idaresince herhangi bir düzeleme yapılmayıp, okul idaresinin başına buyruk işlemleri nedeniyle eşim süt izni talep ettiğimiz saatlerde bebekle okula gitmek zorunda kalıp dört aylık bebekle derse girmek durumunda kalmaktadır. Bebeğin okul ortamında ortalama yirmi kişilik sınıflarda her gün bulunması öncelikle bebeğimizin gelişimi için daha sonra annesi ve benim için mağduriyet oluşturduğu açık ve nettir. rn Yukarıda belirttiğim açık ve net olan hüküm gereğince işlem tesis edilmesi gerekirken süt izni kullanımı konusunda annenin saat seçim hakkı olduğu halde, yasal hakkımız olan ve saatini yalnızca annenin belirleyeceği süt iznini idarenin kendince belirlediği saat olan öğle arası ve okul bitiş saatinde kullandırması, böylece annenin belirlemediği bir saate süt izninin kullandırılmaya zorunlu bırakılması neticesinde mağdur edilmektedir.rn Kanunen hakkımız olan hakkın okul idaresince gasp edilerek, öğretmen anneden doğduğundan dolayı bebeği cezalandırması kabul edilemez. rn Haber yaparsanız sevinirim.

Kanuni Hakkı Engellenmesi
+ -

Ben Diyarbakır ili Çüngüş ilçesinde kamu görevlisi olarak çalışmaktayım. Eşim Büşra ÖZDEŞ Çüngüş Atatürk İlköğretim Okulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapmaktadır. Eşim 01/11/2017 tarihinde doğum yapmış, doğum sonrası analık izni 13/01/2017 tarihinde sona ermiştir. 23.07.1965 tarihli ve 12056 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 104. maddesinin (D) fıkrasında; "D) Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır." Hükümleri gereğince eşim hafta içi 12:00 ile 15:00 saatleri arasında kanunla verilen süt iznini kullanmak istediğini belirtir dilekçeyi 06/03/2018 tarihinde Atatürk İlköğretim Okulu Müdürlüğüne yazılı olarak bildirmiştir. Bahse konu süt izniyle ilgili ayrıca 16.01.2013 tarihli ve 34932 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesinin "Mazeret izni" başlıklı 10. maddesi 1. fıkrası (d) bendinde; "(1) Verilmesi zorunlu olan mazeret izinleri şunlardır: d) Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir." hükümleri bulunmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda sınıf öğretmeni olan memurun tercihin esas olacağını 03.10.2013 tarih ve 2818286 sayılı yazısı ilede bildirmiştir. Kaldı ki Normlar hiyerarşisi, kanunun yazılı kaynakları arasında var olan astlık üstlük ilişkisi anlamına geldiği, bir hukuk düzeni içerisinde ki normların bir üst kademe ki norma aykırı olmaması durumunda olduğu, Normlar hiyerarşisin en üst anayasa, daha sonra kanun, tüzük, yönetmelik, genelge yönerge şeklinde sıralandığı bilinmektedir. Buna göre Yönetmelik, Genelge yada Yönerge Kanuna aykırı olamaz, normlar hiyerarşisine göre Kanuna göre işlem tesis edilmesi gerekir. Ancak bu tarihten sonra dersleri düzenleyerek belirtilen saatleri boşaltarak ders programını düzenlemesi gereken okul idaresi ilgili dilekçeme karşılık öncelikle hiçbir işlem tesis etmemiş daha sora kanuni olan hakkın kullanımın mani olmak için Çüngüş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 09.03.2018 tarihli görüş sormuştur. Çüngüş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden ilgili kanun hükümleri ve Verilmesi zorunlu olan mazeret izinleri kapsamında işlem tesis edilmesi yönünde resmi yazı yazılmasına rağmen okul idaresinin yine belirtilen görüş doğrultusunda işlem tesis etmeyerek Çüngüş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 14.03.2018 tarih ve 56439150-903.99-E.5367989 sayılı talimat yazısı yazarak süt iznini kendi istedikleri saatlere göre düzenlediklerini gereğini Rica ederek belirtmiş olmaları Okul idaresinin kanun, tüzük, üst makamların yazılı talimatı vs dikkate almadan adeta bağımsızlığını ilan etmiş devlet yapılanması gibi başına buyruk hareket ettiğinin, ilgili görüş yazısını da sadece kanuni olan süt iznini vermemek için oyalamak amaçlı görüş sordukları düşüncesine sevk etmektedir. Şahsi olarak okul müdürlüğüne yazılan dilekçeye cevabın Milli Eğitim Müdürlüğüne hitaben cevap olarak yazılması, ve Okul Müdürlüğü tarafından Milli Eğitim Müdürlüğüne Rica ederim şeklinde talimat verilmesi, Okul Müdürlüğü’nün kanun tüzük, yönetmelik bilmediği gibi, yazışma kurallarını, astını üstünü dahi bilmediğinin göstergesidir. Bebeğim henüz dört aylıktır, sadece ve sadece annesinin bakımına muhtaçtır, süt izni manevî ve anayasal haktır; anne sütünden mahrum kalındığında doğacak zarar kadar anne sütünün faydaları bilimsel anlamda yadsınamaz gerçektir. Anne dışında süt izniyle ilgili hiç kimsenin tasarruf hakkı yoktur, Öğretmen anneden doğmak, idare eliyle cezalandırmayı gerektirmemelidir, Kanunla sabit olan süt izninin kullandırılmamasından dolayı yaklaşık dört aylık olan bebeğim ve dolayısıyla ben ve eşim mağdur edilerek, kanunen hakkımız olmasına rağmen dört aylık bebeğim okul idaresi eliyle resmen cezalandırılmaktadır. Halen daha kanunla sabit olmasına rağmen dilekçemizde belirtilen saatlerde okul idaresince herhangi bir düzeleme yapılmayıp, okul idaresinin başına buyruk işlemleri nedeniyle eşim süt izni talep ettiğimiz saatlerde bebekle okula gitmek zorunda kalıp dört aylık bebekle derse girmek durumunda kalmaktadır. Bebeğin okul ortamında ortalama yirmi kişilik sınıflarda her gün bulunması öncelikle bebeğimizin gelişimi için daha sonra annesi ve benim için mağduriyet oluşturduğu açık ve nettir. Yukarıda belirttiğim açık ve net olan hüküm gereğince işlem tesis edilmesi gerekirken süt izni kullanımı konusunda annenin saat seçim hakkı olduğu halde, yasal hakkımız olan ve saatini yalnızca annenin belirleyeceği süt iznini idarenin kendince belirlediği saat olan öğle arası ve okul bitiş saatinde kullandırması, böylece annenin belirlemediği bir saate süt izninin kullandırılmaya zorunlu bırakılması neticesinde mağdur edilmektedir. Kanunen hakkımız olan hakkın okul idaresince gasp edilerek, öğretmen anneden doğduğundan dolayı bebeği cezalandırması kabul edilemez.
Editör: ABDULLAH ÖZDEŞYORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZYORUM YAZ

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
FOTO GALERİ
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
VİDEO GALERİ
SON YORUMLANANLAR HABERLER
SON HABER YORUMLARI
YUKARI